Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 2 : ZASTÚPENIE ÚNIE NAVONOK A SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Článok 116 : Osobitní zástupcovia

1.   Ak má Rada v úmysle vymenovať osobitného zástupcu podľa článku 33 Zmluvy o Európskej únii, vyzve predseda Parlamentu na žiadosť gestorského výboru Radu, aby urobila vyhlásenie a odpovedala na otázky týkajúce sa mandátu, účelu a iných záležitostí súvisiacich s úlohami a poslaním osobitného zástupcu.

2.   Po vymenovaní osobitného zástupcu, avšak pred tým, ako sa ujme funkcie, môže byť tento osobitný zástupca vyzvaný, aby vystúpil pred gestorským výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky.

3.   Gestorský výbor môže do dvoch mesiacov od vypočutia predložiť odporúčania Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktoré sa priamo týkajú vymenovania.

4.   Parlament vyzve osobitného zástupcu, aby ho v plnom rozsahu a pravidelne informoval o praktickom uplatňovaní svojho mandátu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia