Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 2 : ZASTÚPENIE ÚNIE NAVONOK A SPOLOČNÁ ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Článok 117 : Medzinárodné zastúpenie

1.   Pred vymenovaním môže byť kandidát na pozíciu vedúceho delegácie Únie v tretích krajinách vyzvaný, aby vystúpil pred gestorským výborom s vyhlásením a odpovedal na otázky.

2.   Gestorský výbor môže do dvoch mesiacov od vypočutia uvedeného v odseku 1 prijať uznesenie alebo podľa okolností vypracovať odporúčanie, ktoré sa priamo týka vymenovania.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia