Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. június
EPUB 147kPDF 718k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE
  Az új XIIIa. cím, amelynek címe „Rendkívüli körülmények”, 2021. január 18-tól lesz alkalmazandó (lásd Elfogadott szövegek, 2020.12.17., P9_TA(2020)0380).

III. CÍM : KÜLKAPCSOLATOK
3. FEJEZET : AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

118. cikk : Az Unió külső politikáira vonatkozó ajánlások

1.   Az illetékes bizottság ajánlásokat készíthet a Tanácsnak, a Bizottságnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Unióról szóló szerződés V. címébe (Az Unió külső tevékenysége) tartozó tárgyban, vagy abban az esetben, ha valamely, e szabályzat 114. cikke hatálya alá eső nemzetközi megállapodást nem utaltak a Parlament elé, vagy a Parlamentet nem tájékoztatták arról e szabályzat 115. cikkének megfelelően.

2.   Sürgős esetekben az Elnök engedélyezheti az illetékes bizottság rendkívüli ülését.

3.   Az ezen ajánlástervezetek elfogadására irányuló eljárás során a bizottsági szakaszban írott szöveget kell szavazásra bocsátani.

4.   A (2) bekezdésben említett sürgős esetekben a 167. cikk nem alkalmazandó a bizottsági szakaszban, és szóbeli módosítások elfogadhatók. A képviselők nem emelhetnek kifogást a szóbeli módosítások bizottságban történő szavazásra bocsátása ellen.

5.   A bizottság által megfogalmazott ajánlástervezeteket fel kell venni a következő plenáris ülés napirendjére. Sürgős esetekben az Elnök határozata alapján az ajánlások a folyó plenáris ülés napirendjére is felvehetők.

6.   Az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, ha a plenáris ülés kezdetét megelőzően legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő írásban kifogást nem nyújt be. Kifogás benyújtása esetén a bizottság ajánlástervezetét fel kell venni ugyanazon plenáris ülés napirendjére. Ezen ajánlásokat vitára kell bocsátani, és a valamely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő által előterjesztett módosításokról szavazást kell tartani.

Utolsó frissítés: 2020. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat