Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL III : EXTERNE BETREKKINGEN
HOOFDSTUK 3 : AANBEVELINGEN INZAKE HET EXTERNE BELEID VAN DE UNIE

Artikel 118 : Aanbevelingen inzake het externe beleid van de Unie

1.   De bevoegde commissie kan ontwerpaanbevelingen doen aan de Raad, aan de Commissie of aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid inzake onderwerpen uit hoofde van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie (het externe optreden van de Unie) of wanneer een binnen het toepassingsgebied van artikel 114 vallende internationale overeenkomst niet is verwezen naar het Parlement of het Parlement niet daarover is geïnformeerd overeenkomstig artikel 115.

2.   In dringende gevallen kan de Voorzitter toestemming verlenen voor een spoedvergadering van de betrokken commissie.

3.   Tijdens de procedure voor de goedkeuring van die ontwerpaanbevelingen in de commissiefase moet een schriftelijke tekst in stemming worden gebracht.

4.   In dringende gevallen als bedoeld in lid 2 is artikel 167 niet van toepassing in de commissiefase en zijn mondelinge amendementen ontvankelijk. De leden kunnen geen bezwaar maken tegen het in stemming brengen van mondelinge amendementen in de commissie.

5.   De ontwerpaanbevelingen van de commissie worden ingeschreven op de agenda van de eerste vergaderperiode volgend op de indiening ervan. In dringende gevallen kunnen bij besluit van de Voorzitter aanbevelingen op de agenda van een lopende vergaderperiode worden ingeschreven.

6.   Aanbevelingen worden geacht te zijn aangenomen tenzij, voor het begin van de vergaderperiode, een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken schriftelijk bezwaar maken. Indien een dergelijk bezwaar wordt gemaakt, worden de ontwerpaanbevelingen van de commissie op de agenda van dezelfde vergaderperiode ingeschreven. Over die aanbevelingen wordt een debat gehouden en door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken ingediende amendementen worden in stemming gebracht.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid