Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV III : ZUNANJI ODNOSI
POGLAVJE 3 : PRIPOROČILA O ZUNANEM DELOVANJU UNIJE

Člen 118 : Priporočila o zunanjih politikah Unije

1.   Pristojni odbor lahko pripravi osnutke priporočil Svetu, Komisiji ali podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o temah iz naslova V Pogodbe o Evropski uniji (zunanje delovanje Unije) ali v primerih, ko mednarodni sporazum, ki spada na področje uporabe člena 114 tega poslovnika, ni bil predložen Parlamentu ali Parlament o tem ni bil obveščen v skladu s členom 115 tega poslovnika.

2.   V nujnih primerih lahko predsednik dovoli nujno sejo zadevnega odbora.

3.   Med postopkom sprejemanja teh osnutkov priporočil v odboru je treba glasovati o pisnem besedilu.

4.   V nujnih primerih iz odstavka 2 se med postopkom sprejemanja v odboru člen 167 ne uporablja, dopustni pa so ustni predlogi sprememb. Poslanci ne smejo nasprotovati temu, da bi se o ustnih predlogih sprememb glasovalo v odboru.

5.   Osnutki priporočil, ki jih pripravi odbor, se uvrstijo na dnevni red naslednjega delnega zasedanja. V nujnih primerih, o katerih odloča predsednik, se lahko priporočila uvrstijo na dnevni red tekočega delnega zasedanja.

6.   Šteje se, da so priporočila sprejeta, razen če temu pred začetkom delnega zasedanja pisno nasprotujejo politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. V primeru pisnega nasprotovanja se osnutki priporočil odbora uvrstijo na dnevni red istega delnega zasedanja. Ta priporočila so lahko predmet razprave, o morebitnih predlogih sprememb, ki jih vložijo politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, pa se glasuje.

Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov