Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 3 : ODPORÚČANIA K VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE

Článok 120 : Porušovanie ľudských práv

Príslušné výbory môžu na každej plenárnej  schôdzi bez potreby povolenia predložiť návrhy uznesení o prípadoch porušovania ľudských práv v súlade s rovnakým postupom, ako je postup uvedený v článku 118 ods. 5 a 6.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia