Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IV : TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI

Článok 121 : Transparentnosť činnosti Parlamentu

1.   Parlament zabezpečí čo najvyššiu mieru transparentnosti svojej činnosti v súlade s článkom 1 druhým odsekom Zmluvy o Európskej únii, článkom 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 42 Charty základných práv Európskej únie.

2.   Rozpravy v Parlamente sú verejné.

3.   Schôdze výborov sú zvyčajne verejné. Výbory však môžu najneskôr pri schvaľovaní programu schôdze rozhodnúť, aby bol tento program schôdze rozdelený na body prístupné verejnosti a neprístupné verejnosti. Ak sa však schôdza koná za zatvorenými dverami, výbor môže rozhodnúť, že verejnosti sprístupní dokumenty zo schôdze.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia