Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 1 : VYMENOVANIA

Článok 128 : Vymenovanie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Parlament vymenuje na návrh gestorského výboru svojho kandidáta do výboru siedmich osôb, ktoré majú preveriť vhodnosť kandidátov zastávať funkciu sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Gestorský výbor vyberie kandidáta, ktorého si želá navrhnúť, hlasovaním jednoduchou väčšinou. Koordinátori tohto gestorského výboru zostavia na tento účel užší zoznam kandidátov.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia