Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1 : UDNÆVNELSER

Artikel 131 : Udnævnelser til de økonomiske styringsorganer

1.   Denne artikel finder anvendelse på udnævnelse af:

-   formanden og næstformanden for tilsynsrådet for Den Europæiske Centralbank

-   formanden, næstformanden og fuldtidsmedlemmerne af Den Fælles Afviklingsinstans for Den Fælles Afviklingsmekanisme

-   formændene og de administrerende direktører for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), og

-   den administrerende direktør og den stedfortrædende administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.

2.   De enkelte kandidater inviteres til at afgive en redegørelse i det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

3.   Det kompetente udvalg forelægger Parlamentet en indstilling om de enkelte forslag om udnævnelse.

4.   Afstemningen skal finde sted inden for to måneder fra modtagelsen af forslaget om udnævnelse,  medmindre  Parlamentet efter anmodning fra det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, bestemmer andet. Parlamentet stemmer særskilt om de enkelte udnævnelser ved hemmelig afstemning.

5.   Træffer Parlamentet negativ afgørelse om et forslag om udnævnelse, anmoder formanden om, at dette bliver trukket tilbage, og at der forelægges Parlamentet et nyt forslag.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik