Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - kesäkuu 2020
EPUB 142kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS
  Uutta osaa XIII a "Poikkeusolot" sovelletaan 18.1.2021 alkaen (ks. Hyväksytyt tekstit, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

OSA V : SUHTEET MUIHIN TOIMIELIMIIN JA ELIMIIN
LUKU 1 : NIMITYKSET

131 artikla : Nimitykset talouden ohjauksesta ja hallinnasta vastaaviin elimiin

1.   Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan seuraavien henkilöiden nimittämiseen:

-   Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

-   yhteisen kriisinratkaisumekanismin yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kokoaikaiset jäsenet;

-   Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) puheenjohtajat ja toimitusjohtajat; ja

-   Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

2.   Kukin ehdokas kutsutaan asiasta vastaavaan valiokuntaan antamaan lausuma ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

3.   Asiasta vastaava valiokunta antaa parlamentille suosituksen kustakin nimitysehdotuksesta.

4.   Äänestys toimitetaan kahden kuukauden kuluessa nimitysehdotuksen vastaanotosta, jollei parlamentti asiasta vastaavan valiokunnan, poliittisen ryhmän tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä pyynnöstä toisin päätä. Parlamentti toimittaa kustakin nimitysehdotuksesta erikseen salaisen äänestyksen.

5.   Jos parlamentin nimitysehdotuksesta tekemä päätös on kielteinen, puhemies pyytää peruuttamaan nimitysehdotuksen ja tekemään parlamentille uuden ehdotuksen.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö