Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - lipnja 2020.
EPUB 137kPDF 669k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nova glava XIII.a pod naslovom "Izvanredne okolnosti" primjenjivat će se od 18. siječnja 2021. (v. Usvojeni tekstovi od 17.12.2020., P9_TA(2020)0380).

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 1. : IMENOVANJA

Članak 131. : Imenovanja u tijela za gospodarsko upravljanje

1.   Ovaj članak primjenjuje se na imenovanje:

-   predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke;

-   predsjednika, potpredsjednika i stalne članove Jedinstvenog odbora za sanaciju Jedinstvenog sanacijskog mehanizma;

-   predsjednika i izvršnih direktora europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i

-   direktora i zamjenika direktora Europskog fonda za strateška ulaganja.

2.   Svaki kandidat poziva se da pred nadležnim odborom da izjavu i odgovori na pitanja njegovih članova.

3.   Nadležni odbor daje preporuku Parlamentu o svakom prijedlogu za imenovanje.

4.   Glasuje se u roku od dva mjeseca od primitka prijedloga za imenovanje, osim ako Parlament na zahtjev nadležnog odbora, kluba zastupnika ili zastupnika koji dosežu barem niski prag ne odluči drukčije. Parlament o svakom imenovanju glasuje zasebno tajnim glasovanjem.

5.   Ako je odluka koju Parlament donese o pojedinom prijedlogu za imenovanje negativna, predsjednik traži da se prijedlog povuče i Parlamentu podnese novi.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti