Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - lipnja 2020.
EPUB 137kPDF 669k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nova glava XIII.a pod naslovom "Izvanredne okolnosti" primjenjivat će se od 18. siječnja 2021. (v. Usvojeni tekstovi od 17.12.2020., P9_TA(2020)0380).

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 2. : IZJAVE

Članak 132. : Izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća

1.   Članovi Komisije, Vijeća i Europskog vijeća mogu u bilo kojem trenutku tražiti od predsjednika Parlamenta dopuštenje za davanje izjave. Predsjednik Europskog vijeća daje izjavu nakon svakog sastanka tog tijela. Predsjednik Parlamenta odlučuje o tome kad se može dati izjava i hoće li nakon nje slijediti cjelovita rasprava ili razdoblje za kratka i jezgrovita pitanja zastupnika u trajanju od 30 minuta.

2.   Kad u svoj dnevni red uvrštava izjavu s raspravom, Parlament odlučuje hoće li raspravu zaključiti rezolucijom. To ne čini ako je izvješće o istom predmetu predviđeno za istu ili sljedeću sjednicu osim ako predsjednik, zbog iznimnih razloga, ne predloži drukčije. Ako Parlament odluči zaključiti raspravu rezolucijom, odbor, klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu podnijeti prijedlog rezolucije.

3.   O prijedlozima rezolucija glasuje se u što je moguće ranije vrijeme glasovanja. Predsjednik odlučuje o mogućim iznimkama. Dopuštena su obrazloženja glasovanja.

4.   Zajednički prijedlog rezolucije zamjenjuje prijedloge rezolucija koje su prethodno podnijeli njihovi potpisnici, ali ne i one koje su podnijeli drugi odbori, klubovi zastupnika ili zastupnici.

5.   Ako zajednički prijedlog rezolucije podnesu klubovi zastupnika koji čine nedvojbenu većinu, predsjednik može prvo staviti taj prijedlog na glasovanje.

6.   Nakon donošenja rezolucije ne može se glasovati o daljnjim prijedlozima, osim ako predsjednik u iznimnim okolnostima ne odluči drukčije.

7.   Autor ili autori prijedloga rezolucije podnesenog na temelju stavka 2. ili članka 144. stavka 2. imaju ga pravo povući prije konačnog glasovanja.

8.   Klub, odbor ili isti broj zastupnika koji je potreban za podnošenje prijedloga mogu odmah preuzeti povučeni prijedlog rezolucije i ponovno ga podnijeti. Ovaj stavak i stavak 7. primjenjuju se i na rezolucije podnesene na temelju članaka 111. i 112.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti