Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nov naslov XIIIa "Izredne razmere" se bo uporabljal od 18.1.2021 (Glej Sprejeta besedila z dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 2 : IZJAVE

Člen 132 : Izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta

1.   Člani Komisije, Sveta in Evropskega sveta lahko kadar koli prosijo predsednika Parlamenta za dovoljenje, da podajo izjavo. Predsednik Evropskega sveta poda izjavo po vsaki seji le-tega. Predsednik Parlamenta odloči, kdaj se lahko poda izjava ter ali ji bo sledila poglobljena razprava ali kratka in jedrnata vprašanja poslancev, kar traja 30 minut.

2.   Ko na svoj dnevni red uvrsti izjavo z razpravo, Parlament odloči, ali bo razpravo zaključil z resolucijo. Tega ne stori, kadar je za to ali za naslednje delno zasedanje predvidena obravnava poročila o isti zadevi, razen če predsednik izjemoma predlaga drugače. Če Parlament odloči, da bo razpravo zaključil z resolucijo, lahko predlog resolucije vloži odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag.

3.   O predlogih resolucij se glasuje ob prvem možnem času za glasovanje. O izjemah odloča predsednik. Dopustne so obrazložitve glasovanja.

4.   Skupni predlog resolucije nadomesti predloge resolucij, ki so jih predhodno vložili njegovi podpisniki, ne pa tudi tistih, ki so jih vložili drugi odbori, politične skupine ali poslanci.

5.   Če skupni predlog resolucije vložijo politične skupine, ki predstavljajo nedvoumno večino, lahko predsednik da na glasovanje najprej ta predlog.

6.   Po sprejetju resolucije se o nadaljnjih predlogih ne sme glasovati, razen če predsednik v izjemnih okoliščinah odloči drugače.

7.   Avtor oziroma avtorji predloga resolucije, vloženega v skladu z odstavkom 2 ali členom 144(2), lahko predlog pred končnim glasovanjem umaknejo.

8.   Predlog resolucije, ki je bil umaknjen, lahko takoj prevzame in ponovno vloži skupina, odbor ali toliko poslancev, kolikor jih ima pravico predlog vložiti. Ta odstavek in odstavek 7 se uporabljata tudi za resolucije, vložene v skladu s členoma 111 in 112.

Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov