Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
  Nová hlava XIIIa s názvem "Mimořádné okolnosti" se použije ode dne 18.1.2021 (viz Přijaté texty ze dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 5 : USNESENÍ A DOPORUČENÍ

Článek 143 : Návrhy usnesení

1.   Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti Evropské unie.

Návrh nesmí obsahovat více než 200 slov.

2.   Obsah tohoto návrhu:

-   nesmí obsahovat rozhodnutí o záležitostech, pro něž tento jednací řád, zejména článek 47, stanovuje jiné zvláštní postupy a pravomoci; nebo

-   se nesmí týkat záležitosti, která je právě projednávána v Parlamentu.

3.   Každý poslanec může předložit nejvýše jeden návrh usnesení za měsíc.

4.   Návrh usnesení je předán předsedovi Parlamentu, který ověří, zda jsou splněny příslušné podmínky. Pokud předseda prohlásí návrh za přípustný, oznámí jej v plénu a postoupí jej příslušnému výboru.

5.   Příslušný výbor rozhodne o postupu, který má být použit, což může zahrnovat kombinaci návrhu usnesení s jinými návrhy usnesení nebo se zprávami; přijetí stanoviska, které může mít formu dopisu; nebo vypracování zprávy podle článku 54. Příslušný výbor může rovněž rozhodnout o tom, že neučiní žádné kroky v návaznosti na návrh usnesení.

6.   Autoři návrhu usnesení jsou informováni o rozhodnutích předsedy, výboru a Konference předsedů.

7.   Zpráva uvedená v odstavci 5 obsahuje text návrhu usnesení.

8.   Stanoviska ve formě dopisu uvedená v odstavci 5, která jsou určená jiným orgánům Evropské unie, těmto orgánům zasílá předseda.

9.   Návrh usnesení předložený podle odstavce 1 může jeho autor, autoři nebo první signatář vzít zpět dříve, než příslušný výbor rozhodne podle odstavce 5 o vypracování zprávy.

Jakmile však již návrh usnesení převzal příslušný výbor, je pouze tento výbor oprávněn vzít jej zpět. Příslušnému výboru zůstává pravomoc vzít návrh zpět až do zahájení konečného hlasování v plénu.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí