Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iunie 2020
EPUB 148kPDF 765k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL V : RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 5 : REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI

Articolul 143 : Propuneri de rezoluție

1.   Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în activitățile Uniunii Europene.

Propunerea nu poate depăși 200 de cuvinte.

2.   O astfel de propunere nu poate:

-   să conțină nici o decizie privind chestiuni pentru care s-au stabilit alte proceduri și competențe specifice în prezentul Regulament de procedură, în special la articolul 47; sau

-   să vizeze subiecte ale unor proceduri aflate în curs de desfășurare în Parlament.

3.   Fiecare deputat poate prezenta cel mult o astfel de propunere pe lună.

4.   Propunerea de rezoluție este prezentată Președintelui, care verifică dacă sunt îndeplinite criteriile aplicabile. În cazul în care declară propunerea admisibilă, Președintele o comunică în plen și o trimite comisiei competente.

5.   Comisia competentă hotărăște procedura de urmat, inclusiv cu privire la combinarea propunerii de rezoluție cu alte propuneri de rezoluție sau rapoarte, adoptarea unui aviz, eventual sub formă de scrisoare, sau elaborarea unui raport în temeiul articolului 54. Comisia competentă poate decide, de asemenea, să nu dea curs propunerii de rezoluție.

6.   Autorii unei propuneri de rezoluție sunt informați cu privire la deciziile Președintelui, ale comisiei și ale Conferinței președinților.

7.   Raportul menționat la alineatul (5) conține textul propunerii de rezoluție depuse.

8.   Avizele sub formă de scrisoare menționate la alineatul (5) care sunt adresate altor instituții ale Uniunii Europene se transmit de către Președinte.

9.   O propunere de rezoluție depusă în temeiul alineatului (1) poate fi retrasă de autor sau autori sau de primul semnatar înainte ca, în temeiul alineatului (5), comisia competentă să fi hotărât elaborarea unui raport cu privire la aceasta.

În cazul în care propunerea de rezoluție a fost preluată sub această formă de către comisia competentă, comisia respectivă este singura care o poate retrage. Comisia competentă își poate exercita competența de retragere cel târziu înainte de începerea votului final în plen.

Ultima actualizare: 25 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate