Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VI : VZŤAHY S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

Článok 152 : Konferencie parlamentov

Konferencia predsedov vymenuje členov delegácie Parlamentu pre každú konferenciu alebo do podobného orgánu, ktorého sa zúčastňujú zástupcovia parlamentov, a udeľuje tejto delegácii mandát v súlade s príslušnými uzneseniami Parlamentu. Delegácia si volí svojho predsedu a v prípade potreby jedného alebo viacerých podpredsedov.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia