Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 1 : ZASEDÁNÍ PARLAMENTU

Článek 153 : Volební období Parlamentu, zasedání, dílčí zasedání, denní zasedání

1.   Volební období Parlamentu je shodné s funkčním obdobím poslanců ve smyslu aktu ze dne 20. září 1976.

2.   Za zasedání se označuje období jednoho roku ve smyslu tohoto aktu a Smluv.

3.   Dílčí zasedání Parlamentu se svolává zpravidla každý měsíc a je rozděleno do denních zasedání.

Zasedání Parlamentu konaná ve stejný den se považují za jediné zasedání.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí