Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 1 : ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 153 : Volebné obdobie, zasadania, schôdze, rokovania

1.   Volebné obdobie Parlamentu sa zhoduje s funkčným obdobím poslancov v zmysle aktu z 20. septembra 1976.

2.   Zasadaním sa rozumie obdobie jedného roka tak, ako je stanovené uvedeným aktom a zmluvami.

3.   Schôdza Parlamentu sa zvoláva spravidla každý mesiac a delí sa na jednotlivé rokovania.

Rokovania Parlamentu, ktoré sa konajú v ten istý deň, sa považujú za jedno rokovanie.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia