Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 157 : Návrh programu

1.   Pred každou schôdzou vypracuje Konferencia predsedov návrh programu na základe odporúčaní Konferencie predsedov výborov.

Komisia a Rada sa môžu na pozvanie predsedu Parlamentu zúčastniť na rokovaní Konferencie predsedov o návrhu programu.

2.   Návrh programu môže pri niektorých bodoch, o ktorých sa má rokovať, určiť čas hlasovania.

3.   Konečný návrh programu sa sprístupní poslancom najneskôr tri hodiny pred začiatkom schôdze.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia