Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 159 : Procedure på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling

1.   Når en betænkning er vedtaget i det pågældende udvalg med færre end 1/10 af medlemmernes stemmer imod, opføres den på forslaget til Parlamentets dagsorden til afstemning uden ændringsforslag.

Der stemmes om forslaget ved en enkelt afstemning, medmindre et antal medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, før vedtagelsen af det endelige forslag til dagsorden skriftligt har anmodet om tilladelse til, at der kan stilles ændringsforslag, hvorefter formanden fastsætter en frist for indgivelse af ændringsforslag.

2.   Punkter, der sættes på det endelige    forslag til    dagsorden til afstemning uden ændringsforslag, sættes under afstmning uden forhandling, medmindre Parlamentet ved godkendelsen af dagsordenen ved mødeperiodens begyndelse træffer anden afgørelse efter forslag fra Formandskonferencen eller efter anmodning fra en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel.

3.   I forbindelse med godkendelsen af det endelige forslag til dagsorden for en mødeperiode kan Formandskonferencen foreslå, at andre punkter sættes under afstemning uden ændringsforslag eller uden forhandling. Ved godkendelsen af dagsordenen kan Parlamentet ikke vedtage sådanne forslag, hvis en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, skriftligt har gjort indsigelse herimod senest en time før mødeperiodens åbning.

4.   Når et punkt sættes under afstemning uden forhandling, kan ordføreren for det kompetente udvalg eller udvalgets formand få ordet i højst to minutter umiddelbart før afstemningen.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik