Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - lipnja 2020.
EPUB 137kPDF 669k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nova glava XIII.a pod naslovom "Izvanredne okolnosti" primjenjivat će se od 18. siječnja 2021. (v. Usvojeni tekstovi od 17.12.2020., P9_TA(2020)0380).

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 2. : PLAN RADA PARLAMENTA

Članak 159. : Postupak na plenarnoj sjednici bez amandmana i rasprave

1.   Ako je izvješće usvojeno u odboru, a da je manje od jedne desetine članova odbora glasovalo protiv, izvješće se uvrštava u prijedlog dnevnog reda Parlamenta za glasovanje bez amandmana.

O točki se zatim glasuje jedinstvenim glasovanjem osim ako su prije sastavljanja konačnog prijedloga dnevnog reda zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag pisanim putem zahtijevali da se dopuste amandmani na točku; u tom slučaju predsjednik određuje rok za podnošenje amandmana.

2.   Točke uvrštene u konačni prijedlog dnevnog reda za glasovanje bez amandmana također se stavljaju na glasovanja bez rasprave osim ako Parlament prilikom usvajanja dnevnog reda na početku sjednice, na prijedlog Konferencije predsjednika ili na zahtjev kluba zastupnika ili zastupnika koji dosežu barem niski prag ne odluči drukčije.

3.   Prilikom sastavljanja konačnog prijedloga dnevnog reda sjednice Konferencija predsjednika može predložiti da se druge točke stave na glasovanje bez amandmana ili bez rasprave. Prilikom usvajanja dnevnog reda Parlament ne smije prihvatiti takve prijedloge ako su se klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag pisanim putem izjasnili protiv toga najmanje sat vremena prije početka sjednice.

4.   Kad se točka stavlja na glasovanje bez rasprave, izvjestitelj ili predsjednik nadležnog odbora mogu neposredno prije glasovanja dati izjavu u trajanju od najdulje dvije minute.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti