Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iunie 2020
EPUB 148kPDF 765k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ
  Un nou titlu XIIIa intitulat „Împrejurări excepționale” va fi aplicabil începând cu data de 18.1.2021 (a se vedea Texte adoptate la 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TITLUL VII : SESIUNI
CAPITOLUL 2 : ORDINEA LUCRĂRILOR PARLAMENTULUI

Articolul 159 : Procedura în plen fără amendamente și dezbateri

1.   Dacă un raport a fost adoptat în comisie în condițiile în care mai puțin de o zecime dintre membrii comisiei au votat împotriva textului, raportul se înscrie în proiectul de ordine de zi a Parlamentului în vederea votării fără amendamente.

Acest punct face obiectul unui vot unic, cu excepția cazului în care, înainte de întocmirea proiectului definitiv de ordine de zi, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu, au cerut în scris autorizația de a depune amendamente, caz în care Președintele stabilește termenul de depunere.

2.   Punctele înscrise în proiectul definitiv de ordine de zi în vederea votării fără amendamente se supun la vot fără a face obiectul unei dezbateri, cu excepția cazului în care Parlamentul hotărăște altfel, cu ocazia adoptării ordinii de zi la începutul perioadei de sesiune, la propunerea Conferinței președinților sau la cererea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus.

3.   În momentul întocmirii proiectului definitiv de ordine de zi a perioadei de sesiune, Conferința președinților poate propune supunerea la vot a altor puncte fără amendamente sau dezbateri. La adoptarea ordinii de zi, Parlamentul nu poate reține astfel de propuneri în cazul în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus și-au manifestat în scris opoziția cu cel puțin o oră înainte de deschiderea perioadei de sesiune.

4.   În cazul în care un punct se supune la vot fără dezbatere, raportorul sau președintele comisiei competente poate, imediat înainte de vot, face o declarație cu o durată de cel mult două minute.

Ultima actualizare: 25 iunie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate