Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 2 : PLÁN PRÁCE PARLAMENTU

Článek 160 : Krátké přednesení

Na žádost zpravodaje nebo na návrh Konference předsedů může Parlament rovněž rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou rozpravu bude projednán formou krátkého přednesení zpravodajem v plénu. V tomto případě má Komise možnost odpovědět a poté se může konat až desetiminutová rozprava, během které může dát předseda slovo poslancům, kteří se přihlásí zvednutím ruky, a každý z nich může hovořit nejvýše jednu minutu.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí