Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 160 : Stručná prezentácia

Na žiadosť spravodajcu alebo na návrh Konferencie predsedov môže Parlament tiež rozhodnúť, že sa bod, ktorý nevyžaduje riadnu rozpravu, prerokuje prostredníctvom stručnej prezentácie spravodajcom v pléne. V takom prípade má Komisia možnosť odpovedať, pričom potom nasleduje rozprava v trvaní najviac 10 minút, v ktorej môže predseda udeliť slovo na najviac jednu minútu každému z poslancov, ktorí sa prihlásia zdvihnutím ruky a ktorých určí.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia