Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
  Nová hlava XIIIa s názvem "Mimořádné okolnosti" se použije ode dne 18.1.2021 (viz Přijaté texty ze dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 2 : PLÁN PRÁCE PARLAMENTU

Článek 165 : Lhůty

S výjimkou naléhavých případů uvedených v článcích 144 a 163 nelze přistoupit k rozpravě a k hlasování o textu, pokud nebyl text dán k dispozici poslancům nejméně dvacet čtyři hodin předem.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí