Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 165 : Frister

Bortset fra de i artikel 144 og 163 omhandlede tilfælde af uopsættelighed kan der kun forhandles og stemmes om en tekst, hvis den er gjort tilgængelig for medlemmerne mindst 24 timer før.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik