Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 165 : Lehoty

S výnimkou naliehavých prípadov uvedených v článkoch 144 a 163 sú rozprava a hlasovanie o texte prípustné iba vtedy, ak bol text sprístupnený poslancom najneskôr 24 hodín vopred.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia