Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Ένας νέος τίτλος XIIIα, με τίτλο "Έκτακτες συνθήκες", θα εφαρμόζεται από 18.1.2021 (βλέπε Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Άρθρο 167 : Γλώσσες

1.   Όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες.

2.   Όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να μιλούν στο Κοινοβούλιο στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους. Για τις ομιλίες που γίνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες γίνεται ταυτόχρονη διερμηνεία σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει αναγκαίο το Προεδρείο.

3.   Στις συνεδριάσεις των επιτροπών και των αντιπροσωπειών εξασφαλίζεται διερμηνεία από και προς τις επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιούνται και ζητούνται από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη κάθε επιτροπής ή αντιπροσωπείας.

4.   Στις συνεδριάσεις επιτροπής ή αντιπροσωπείας εκτός των συνήθων τόπων εργασίας, πραγματοποιείται διερμηνεία από και προς τις γλώσσες των μελών τα οποία έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Το καθεστώς αυτό μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να απλοποιηθεί. Το Προεδρείο εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα.

5.   Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος αποφασίζει σχετικά με τυχόν αιτήματα που αφορούν εικαζόμενες αποκλίσεις στη διατύπωση του κειμένου στις διάφορες γλώσσες.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου