Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. birželio mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS
  XIIIa nauja antraštinė dalis „Ypatingos aplinkybės“ bus taikoma nuo 2021 m. sausio 18 d. (žr. 2020 12 17 priimtą tekstą, P9_TA(2020)0380).

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
3 SKYRIUS : BENDRA PLENARINIŲ POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

167 straipsnis : Kalbos

1.   Visi Parlamento dokumentai rengiami oficialiosiomis kalbomis.

2.   Visi Parlamento nariai turi teisę Parlamente kalbėti pasirinktomis oficialiosiomis kalbomis. Viena iš oficialiųjų kalbų sakomos kalbos yra sinchroniškai verčiamos į visas oficialiąsias kalbas ir į kitas kalbas, dėl kurių būtinumo nusprendžia Biuras.

3.   Komiteto ir delegacijos posėdžiuose žodžiu verčiama į tas oficialiąsias kalbas ir iš tų kalbų, kurias vartoja ir kurių pareikalauja tikrieji ir pavaduojantys to komiteto ar delegacijos nariai.

4.   Komiteto ar delegacijos posėdžiuose, vykstančiuose ne įprastose darbo vietose, žodžiu verčiama į tas oficialiąsias kalbas ir iš tų kalbų, kuriomis kalbantys nariai yra patvirtinę savo dalyvavimą posėdyje. Tokia tvarka išimties atvejais gali būti lankstesnė. Biuras priima būtinas nuostatas.

5.   Paskelbus balsavimo rezultatus, Parlamento pirmininkas nusprendžia dėl prašymų dėl tariamų nesutapimų tarp skirtingų kalbų variantų.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika