Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 168 : Overgangsbestemmelse

1.   I en overgangsperiode, der udløber ved udgangen af den niende valgperiode (1), kan bestemmelserne i artikel 167 fraviges, for så vidt der ikke er et tilstrækkeligt antal tolke eller oversættere til rådighed for et officielt sprog, selvom der er truffet passende forholdsregler.

2.   Præsidiet konstaterer efter forslag fra generalsekretæren og under behørig hensyntagen til ordningerne i stk. 3, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt for hvert berørt officielt sprog. Præsidiet tager sin afgørelse om at tillade en fravigelse op til fornyet overvejelse hvert halve år på grundlag af en rapport fra generalsekretæren om, hvilke fremskridt der er gjort. Præsidiet træffer afgørelse om de nødvendige gennemførelsesbestemmelser.

3.   De af Rådet i henhold til traktaterne vedtagne særordninger for affattelsen af retsakter finder anvendelse.

4.   Efter begrundet henstilling fra Præsidiet kan Parlamentet til enhver tid vedtage, at denne artikels ophævelse fremskyndes, eller at dens gyldighed ved udløbet af den i stk. 1 nævnte periode forlænges.

(1) Udvidet ved Parlamentets beslutning af 12. marts 2019.
Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik