Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - kesäkuu 2020
EPUB 142kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 3 : YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ ISTUNTOJEN KULUSTA

169 artikla : Asiakirjojen jakelu

Parlamentin keskustelujen ja päätösten pohjana olevat asiakirjat asetetaan jäsenten saataville.

Jäsenillä ja poliittisilla ryhmillä on suora pääsy parlamentin sisäiseen tietojärjestelmään, jossa he voivat tutkia kaikkia valmisteluasiakirjoja (mietintöluonnoksia, suositusluonnoksia, lausuntoluonnoksia, työasiakirjoja ja valiokunnan käsiteltäväksi jätettyjä tarkistuksia), joita ei ole luokiteltu luottamuksellisiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen kohdan soveltamista.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö