Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 3 : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 173 : Osobné vyhlásenia

1.   Poslancom, ktorí požiadajú o možnosť vystúpiť s osobným vyhlásením, sa udelí slovo na konci rozpravy o prerokúvanom bode programu alebo pred schvaľovaním zápisnice z rokovania, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o udelenie slova.

Títo poslanci nesmú hovoriť o predmete rozpravy, ale obmedzia sa na vyvrátenie pripomienok, ktoré boli v priebehu rozpravy vznesené voči ich osobe, alebo na vyvrátenie názorov, ktoré im boli prisúdené, alebo na opravu svojich vlastných vyjadrení.

2.   Žiadne osobné vyhlásenie nesmie trvať viac ako tri minúty, pokiaľ Parlament nerozhodne inak.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia