Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 184 : Filtrovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore

Ak sa v súvislosti s textom, ktorý predložil výbor na prerokovanie v Parlamente, predložilo viac ako 50 pozmeňujúcich návrhov alebo žiadostí o hlasovanie po častiach alebo oddelené hlasovanie, predseda Parlamentu môže po porade s predsedom výboru požiadať tento výbor, aby sa zišiel a hlasoval o každom z týchto pozmeňujúcich návrhov alebo každej takejto žiadosti. Pozmeňujúci návrh alebo žiadosť o hlasovanie po častiach alebo oddelené hlasovanie, ktoré v tomto štádiu nezískali hlasy aspoň jednej tretiny členov výboru, sa nepredložia na hlasovanie v Parlamente.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia