Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 196 : Procedurálne návrhy

1.   Žiadosti o predloženie procedurálneho návrhu, a to konkrétne:

(a)   neprípustnosť veci (článok 197),

(b)   vrátenie veci späť výboru (článok 198),

(c)   uzavretie rozpravy (článok 199),

(d)   odloženie rozpravy alebo hlasovania (článok 200), alebo

(e)   prerušenie alebo skončenie rokovania (článok 201),

majú prednosť pred inými žiadosťami o udelenie slova.

Okrem navrhovateľa sa k týmto návrhom môžu vyjadriť len títo poslanci: jeden rečník proti návrhu a predseda alebo spravodajca gestorského výboru.

2.   Rečnícky čas nesmie presiahnuť jednu minútu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia