Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 197 : Návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú

1.   Pri otvorení rozpravy o určitom bode programu môže politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť návrh žiadajúci vyhlásenie veci za neprípustnú. O tomto návrhu sa hlasuje ihneď.

Úmysel predložiť návrh na neprípustnosť sa predsedovi Parlamentu oznámi aspoň 24 hodín vopred a predseda o ňom bezodkladne informuje Parlament.

2.   Ak sa návrh prijme, Parlament ihneď pristúpi k ďalšiemu bodu programu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia