Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
  Nová hlava XIIIa s názvem "Mimořádné okolnosti" se použije ode dne 18.1.2021 (viz Přijaté texty ze dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 7 : VEŘEJNÝ ZÁZNAM JEDNÁNÍ

Článek 202 : Zápis

1.   Zápis z každého denního zasedání, obsahující popis jednání, jména řečníků a rozhodnutí Parlamentu, včetně výsledků každého hlasování o pozměňovacích návrzích, je dán k dispozici nejméně půl hodiny před zahájením odpolední části následujícího denního zasedání.

2.   Seznam dokumentů, z nichž vycházejí parlamentní rozpravy a rozhodnutí, se zveřejní v zápisu.

3.   Na začátku odpolední části denního zasedání předseda předloží Parlamentu zápis z předchozího denního zasedání ke schválení.

4.   Jestliže jsou k zápisům vzneseny námitky, Parlament v případě potřeby rozhodne, zda se mají požadované změny zohlednit. Žádný poslanec nesmí o tématu hovořit déle než jednu minutu.

5.   Zápis podepisuje předseda a generální tajemník a je uložen do archivu Parlamentu. Zveřejní se v  Úředním věstníku Evropské unie.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí