Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - juuni 2020
EPUB 135kPDF 623k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM
  Uut XIIIa osa pealkirjaga "Eriolukord" kohaldatakse alates 18.1.2021 (vt vastuvõetud tekstid 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
7. PEATÜKK : PARLAMENDI TÖÖ AVALIKKUS

Artikkel 202 : Istungi protokoll

1.   Istungi protokoll, millesse kantakse läbiviidud menetluste käik, sõnavõtjate nimed ja parlamendi otsused, sh kõigi muudatusettepanekute üle toimunud hääletuste tulemused, tehakse kättesaadavaks hiljemalt pool tundi enne järgmise istungipäeva pärastlõunase istungi algust.

2.   Protokollis avaldatakse parlamendi arutelude ja otsuste aluseks olevate dokumentide loetelu.

3.   Iga istungipäeva pärastlõunase istungi algul esitab president eelmise istungi protokolli parlamendile kinnitamiseks.

4.   Kui protokollile esitatakse vastuväiteid, teeb parlament vajaduse korral otsuse nõutud muudatuste arvesse võtmise kohta. Parlamendiliikme sõnavõtt sel teemal ei või kesta üle ühe minuti.

5.   Istungi protokollile kirjutavad alla president ja peasekretär ning seda säilitatakse parlamendi arhiivis. Protokoll avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika