Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 203 : Εγκριθέντα κείμενα

1.   Τα κείμενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο δημοσιεύονται αμέσως μετά την ψηφοφορία. Υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο μαζί με τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης και τηρούνται στα αρχεία του Κοινοβουλίου.

2.   Τα κείμενα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο υπόκεινται σε νομική - γλωσσική επεξεργασία για την οριστική τους διατύπωση, με ευθύνη του Προέδρου. Όταν τα κείμενα αυτά εγκρίνονται βάσει συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, την επεξεργασία πραγματοποιούν τα δύο αυτά όργανα στο πλαίσιο στενής συνεργασίας και αμοιβαίας συνεννόησης.

3.   Η διαδικασία του άρθρου 241 εφαρμόζεται όταν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η ποιότητα του κειμένου σύμφωνα με την εκφρασθείσα βούληση του Κοινοβουλίου, απαιτούνται προσαρμογές που υπερβαίνουν τη διόρθωση τεχνικών σφαλμάτων ή τις διορθώσεις που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλισθεί η συμφωνία όλων των γλωσσικών εκδοχών καθώς επίσης και η γλωσσική τους ορθότητα και ορολογική τους συνοχή.

4.   Οι θέσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία λαμβάνουν τη μορφή ενοποιημένου κειμένου. Όταν η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο δεν βασίζεται σε συμφωνία με το Συμβούλιο, επισημαίνονται στο ενοποιημένο κείμενο όλες οι εγκριθείσες τροπολογίες.

5.   Μετά την οριστική διατύπωση, τα κείμενα που εγκρίθηκαν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου