Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - junij 2020
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nov naslov XIIIa "Izredne razmere" se bo uporabljal od 18.1.2021 (Glej Sprejeta besedila z dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 7 : JAVNOST DELA

Člen 204 : Dobesedni zapis (1)

1.   Za vsako sejo se pripravi dobesedni zapis kot večjezični dokument, v katerem se vsi govorni prispevki pojavijo v izvirnem uradnem jeziku.

2.   Brez poseganja v druga disciplinska pooblastila lahko predsednik zahteva, da se iz dobesednih zapisov izbrišejo govori poslancev, katerim ni bila dana beseda ali ki govorijo dlje od dodeljenega jim časa.

3.   Govorniki lahko vnesejo popravke k zapisu svojih govornih prispevkov v petih delovnih dneh. Popravki se v tem roku pošljejo sekretariatu.

4.   Večjezični dobesedni zapis seje se objavi kot priloga k Uradnemu listu Evropske unije in se shrani v arhivu Parlamenta.

5.   Če za to zaprosi poslanec, se naredi prevod izvlečka dobesednega zapisa v kateri koli uradni jezik. Po potrebi se prevod zagotovi v kratkem času.

(1) Člen 204(2), (3) in (5) se smiselno uporablja za odbore, kadar se pripravi dobesedni zapis (glej člen 216(5)).
Zadnja posodobitev: 25. junij 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov