Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - lipnja 2020.
EPUB 137kPDF 669k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM
  Nova glava XIII.a pod naslovom "Izvanredne okolnosti" primjenjivat će se od 18. siječnja 2021. (v. Usvojeni tekstovi od 17.12.2020., P9_TA(2020)0380).

GLAVA VIII. : ODBORI I IZASLANSTVA
POGLAVLJE 1. : Odbori

Članak 216. : Sjednice odbora

1.   Odbor saziva njegov predsjednik ili se sastaje na zahtjev predsjednika Parlamenta.

Predsjednik pri sazivanju sjednice podnosi prijedlog njezina dnevnog reda. Odbor donosi odluku o dnevnome redu na početku sjednice.

2.   Komisija, Vijeće i druge institucije Unije mogu dobiti riječ na sjednicama odbora ako ih u ime odbora pozove predsjednik odbora.

Odbor može donijeti odluku te na sjednicu pozvati bilo koju drugu osobu i dati joj riječ.

Nadležni odbor može, uz prethodno odobrenje Predsjedništva Parlamenta, organizirati saslušanje stručnjaka ako smatra da je ono od presudne važnosti za učinkovito obavljanje posla u vezi s određenim predmetom.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 56. stavak 8. i osim ako određeni odbor ne odluči drukčije, zastupnici koji nazoče sjednicama odbora čiji nisu članovi ne mogu sudjelovati u raspravama.

No odbor im može dopustiti da na njegovim sjednicama imaju savjetodavnu ulogu.

4.   Članak 171. stavak 2. o raspodjeli vremena za izlaganje primjenjuje se mutatis mutandis na odbore.

5.   Članak 204. stavci 2., 3. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis u slučaju sastavljanja doslovnog izvješća.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti