Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2020. június
EPUB 147kPDF 718k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE
  Az új XIIIa. cím, amelynek címe „Rendkívüli körülmények”, 2021. január 18-tól lesz alkalmazandó (lásd Elfogadott szövegek, 2020.12.17., P9_TA(2020)0380).

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
1. FEJEZET : BIZOTTSÁGOK

216. cikk : A bizottsági ülések

1.   A bizottság elnökének összehívására vagy az Elnök kérelmére tart ülést.

Az ülés összehívásakor a bizottság elnöke benyújtja az ülés napirendtervezetét. A bizottság az ülés elején határoz a napirendtervezetről.

2.   A Bizottság, a Tanács és más uniós intézmények felszólalhatnak a bizottsági üléseken a bizottság elnökének a bizottság nevében történő meghívására.

A bizottság határozata alapján az ülésen való részvétel és felszólalás céljából bármely más személy meghívható.

Az illetékes bizottság – az Elnökség jóváhagyásától függően – szakértői meghallgatást szervezhet, ha úgy ítéli meg, hogy egy ilyen meghallgatás elengedhetetlen egy adott tárgyban folytatott munkája hatékony elvégzéséhez.

3.   Az 56. cikk (8) bekezdésének sérelme nélkül, ha egy bizottság másképp nem határoz, azok a képviselők, akik jelen vannak a nem saját bizottságaik ülésein, a tanácskozásban nem vehetnek részt.

A bizottság ugyanakkor engedélyezheti e képviselők tanácsadói minőségben való részvételét az üléseiken.

4.   A 171. cikknek a felszólalási idő felosztására vonatkozó (2) bekezdése a bizottságokra is értelemszerűen alkalmazandó.

5.   Amennyiben szó szerinti jegyzőkönyv készül, arra értelemszerűen alkalmazandó a 204. cikk (2), (3) és (5) bekezdése.

Utolsó frissítés: 2020. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat