Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 220 : Hodina otázok vo výbore

Hodina otázok sa môže konať vo výbore, ak tak výbor rozhodne. Každý výbor si stanovuje vlastné pravidlá pre priebeh hodiny otázok.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia