Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 2 : MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 224 : Spoločné parlamentné výbory

1.   Európsky parlament môže vytvárať spoločné parlamentné výbory s parlamentmi štátov, ktoré sú pridružené k Únii, alebo štátov, s ktorými Únia začala prístupové rokovania.

Tieto spoločné parlamentné výbory môžu zúčastneným parlamentom dávať odporúčania. V prípade Európskeho parlamentu sa tieto odporúčania pridelia gestorskému výboru, ktorý predloží návrhy na ďalší postup.

2.   Všeobecnú pôsobnosť jednotlivých spoločných parlamentných výborov vymedzí Európsky parlament v súlade s dohodami s tretími krajinami.

3.   Spoločné parlamentné výbory sa riadia postupmi stanovenými v príslušných dohodách. Takéto postupy vychádzajú z princípu rovnosti medzi delegáciou Európskeho parlamentu a delegáciou druhého zúčastneného parlamentu.

4.   Spoločné parlamentné výbory si vypracujú vlastné rokovacie poriadky a predložia ich na schválenie v rámci Európskeho parlamentu jeho Predsedníctvu a v rámci zúčastneného parlamentu  tretej krajiny jeho príslušnému orgánu.

5.   Vymenovanie členov delegácií Európskeho parlamentu v spoločných parlamentných výboroch a zriaďovanie  predsedníctiev týchto delegácií sa uskutočnia v súlade s postupom stanoveným pre medziparlamentné delegácie.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia