Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XIV : RÔZNE USTANOVENIA

Článok 240 : Neukončené záležitosti

Na konci poslednej schôdze pred voľbami prepadajú všetky neukončené záležitosti Parlamentu, s výnimkou prípadov podľa druhého odseku.

Na začiatku každého volebného obdobia prijme Konferencia predsedov rozhodnutie o odôvodnených žiadostiach parlamentných výborov a iných inštitúcií, ktoré požadujú opätovné otvorenie takýchto neukončených záležitostí alebo pokračovanie v ich prerokúvaní.

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na petície, iniciatívy občanov a oznámenia, ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia