Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - tammikuu 2021
EPUB 145kPDF 652k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE III : 138, 140 JA 141 ARTIKLAN MUKAISIA KIRJALLISESTI VASTATTAVIA KYSYMYKSIÄ KOSKEVAT KRITEERIT

1.   Kirjallisesti vastattavan kysymyksen

–   vastaanottaja, jolle kysymys välitetään tavanomaisia toimielinten välisiä kanavia pitkin, on ilmoitettava selvästi

–   on kuuluttava vastaanottajalle perussopimuksissa tai unionin säädöksissä annettuun toimivaltaan tai vastaanottajan toimialaan

–   on oltava sellainen, että sillä on yleistä merkitystä

–   on oltava tiivis ja sisällettävä ymmärrettävä kysymys

–   on oltava enintään 200 sanan pituinen

–   kieli ei saa olla loukkaavaa

–   ei pidä liittyä puhtaasti henkilökohtaisiin asioihin

–   ei pidä sisältää yli kolmea alakysymystä.

2.   Neuvostolle osoitetut kysymykset eivät saa koskea vireillä olevan tavallisen lainsäätämismenettelyn aihetta tai budjettivallan käyttöön liittyviä neuvoston tehtäviä.

3.   Sihteeristö antaa kysymyksen esittäjille pyynnöstä neuvoja siitä, miten 1 kohdassa vahvistettuja kriteerejä noudatetaan yksittäistapauksessa.

4.   Jos kuuden edeltävän kuukauden aikana on esitetty sama tai samankaltainen kysymys ja siihen on vastattu, tai mikäli kysymyksessä ainoastaan pyydetään parlamentin tietyn päätöslauselman johdosta toteutettuja toimenpiteitä koskevia tietoja, jollaisia komissio on jo antanut täydentävässä kirjallisessa kannanotossa kuuden edeltävän kuukauden aikana, sihteeristö toimittaa kysymyksen esittäjälle jäljennöksen aikaisemmasta kysymyksestä ja vastauksesta tai täydentävästä kannanotosta. Uudelleen esitettyä kysymystä ei toimiteta vastaanottajalle, paitsi jos puhemies niin päättää merkittävien uusien tapahtumien valossa ja vastauksena kysymyksen esittäjän perusteltuun pyyntöön.

5.   Jos kysymyksen tarkoituksena on saada sellaisia asiatietoja tai tilastotietoja, jotka ovat jo tutkimuspalveluja tarjoavien parlamentin yksiköiden saatavilla, sitä ei toimiteta vastaanottajalle vaan kyseisille yksiköille, ellei puhemies pyynnöstä toisin päätä.

6.   Toisiinsa liittyviä asioita koskevat kysymykset voidaan yhdistää yhdeksi kysymykseksi sihteeristön toimesta ja niihin voidaan vastata yhteisesti.

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö