Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada janvāris
EPUB 146kPDF 776k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

III PIELIKUMS : KRITĒRIJI JAUTĀJUMIEM, UZ KURIEM JĀATBILD RAKSTISKI SASKAŅĀ AR 138., 140. UN 141. PANTU

1.   Jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski,

–   tajos ir skaidri norādīts adresāts, kuram tie nododami, izmantojot parastos starpiestāžu kanālus;

–   ir saistīti tikai ar adresāta kompetencēm, kas noteiktas attiecīgajos Līgumos vai Savienības tiesību aktos, vai ar tā darbības jomu;

–   ir vispārējās interesēs;

–   ir kodolīgi un saprotami;

–   nav garāki par 200 vārdiem;

–   nav aizvainojoši;

–   neattiecas uz pilnīgi privātu jautājumu.

–   tajos nav ietverti vairāk kā trīs apakšjautājumi.

2.   Jautājumi Padomei nedrīkst būt saistīti ar notiekošu parasto likumdošanas procedūru vai Padomes budžeta pieņemšanas funkcijām

3.   Pēc pieprasījuma Ģenerālsekretariāts jautājuma iesniedzējiem iesaka, kā konkrētā gadījumā panākt atbilstību 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

4.   Ja tieši tāds pats vai līdzīgs jautājums sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir uzdots un uz to ir saņemta atbilde vai ja ar to tikai mēģina noskaidrot informāciju par pasākumiem, kas veikti saistībā ar kādu konkrētu Parlamenta rezolūciju, un šī informācija ir līdzīga tai, ko Komisija sešu iepriekšējo mēnešu laikā jau ir sniegusi rakstiskā paziņojumā par turpmākajiem pasākumiem, Ģenerālsekretariāts pārsūta jautājuma iesniedzējam iepriekšējā jautājuma un atbildes vai paziņojuma par turpmākiem pasākumiem kopiju. Jautājumu adresātam var nosūtīt atkārtoti tikai tad, ja Parlamenta priekšsēdētājs tā nolemj, ņemot vērā jaunus būtiskus faktus un atbildot uz jautājuma iesniedzēja pamatotu pieprasījumu.

5.   Ja jautājums attiecas uz faktisko vai statistisko informāciju, kas jau ir pieejama Parlamenta izpētes pakalpojumu dienestiem, to nosūta šiem dienestiem, nevis adresātam, ja vien Parlamenta priekšsēdētājs pēc jautājuma iesniedzēja pieprasījuma nav nolēmis citādi.

6.   Jautājumus par saistītiem tematiem Ģenerālsekretariāts var apvienot vienā jautājumā, un uz tiem var sniegt kopīgu atbildi.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 15. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika