Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - siječanj 2021.
EPUB 141kPDF 685k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA
XIX.   Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost

Odbor nadležan za:

1.   određivanje, promicanje i zaštitu prava žena u Uniji i mjere koje Unija s tim u vezi poduzima;

2.   promicanje prava žena u trećim zemljama;

3.   politiku jednakih mogućnosti, uključujući promicanje jednakosti muškaraca i žena s obzirom na mogućnosti na tržištu rada i postupanje prema njima na radnom mjestu;

4.   uklanjanje svih oblika nasilja i diskriminacije na temelju spola;

5.   provođenje i daljnji razvoj načela uključivanja jednakosti spolova u sva područja politike;

6.   praćenje i provođenje međunarodnih sporazuma i konvencija koje uključuju prava žena;

7.   poticanje svijesti o pravima žena.

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti