Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. sausio mėn.
EPUB 145kPDF 768k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XIX.   Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   moterų teisių Sąjungoje apibrėžimą, skatinimą ir apsaugą bei susijusias Sąjungos priemones;

2.   moterų teisių skatinimą trečiosiose šalyse;

3.   lygių galimybių politiką, įskaitant vyrų ir moterų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe skatinimą;

4.   visų formų smurto ir diskriminacijos dėl lyties panaikinimą;

5.   lygių galimybių principo įgyvendinimą ir plėtotę visuose politikos sektoriuose;

6.   tarptautinių su moterų teisėmis susijusių susitarimų ir konvencijų nuolatinę peržiūrą ir įgyvendinimą;

7.   informuotumo apie moterų teises didinimą.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2021 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika