Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - styczeń 2021
EPUB 155kPDF 805k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
XIX.   Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   definiowania, wspierania i ochrony praw kobiet w Unii oraz unijnych środków w tym zakresie;

2.   wspierania praw kobiet w krajach trzecich;

3.   polityki równych szans, w tym wspierania równości między kobietami i mężczyznami w dostępie do rynku pracy i w sposobie traktowania w pracy;

4.   likwidacji wszelkich form przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć;

5.   realizacji i dalszego włączania zasady równości szans we wszystkie dziedziny polityki;

6.   nadzorowania oraz realizacji umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw kobiet;

7.   zwiększania wiedzy o prawach kobiet;

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności