Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 101 : Medziinštitucionálna spolupráca

V súlade s článkom 324 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa predseda Parlamentu zúčastňuje na pravidelných stretnutiach predsedov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa zvolajú z podnetu Komisie v rámci rozpočtových postupov uvedených v hlave II šiestej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Predseda Parlamentu prijme všetky potrebné opatrenia na podporu konzultácie a zblíženia pozícií inštitúcií s cieľom uľahčiť vykonávanie vyššie uvedených postupov.

Predseda Parlamentu môže touto úlohou poveriť podpredsedu Parlamentu, ktorý má skúsenosti s rozpočtovými otázkami, alebo predsedu výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci.

Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia